Wat kost een nabehandeling?

Boven of onderoogleden € 100 - €150,-- Dit wordt altijd met u besproken.