Wanneer mag ik weer nabehandelen?

Na 8 - 12 weken ziet u het resultaat en pas daarna mag er weer een nabehandeling plaats vinden.